De ultieme waarheid

 

Verbeeldingen vormen de inhoud van de menselijke geest, maar hoe ontmoeten we de ultieme waarheid ?

 

De ultieme waarheid passeert namelijk alles wat je maar kunt verbeelden. Ook de woorden waarheid 

of onwaar doen al direct iets met de verbeelding van het bewustzijn. Het geeft iets weer waar je alleen iets

mee kunt als je het gaat onderzoeken en echt volledig in verdiept.

Je kunt ‘het’ ontmoeten door Nu te Zijn. Niet door een verhaal, een concept of een conclusie.

 

De pijn die ervoor zorgde dat je de waarheid negeerde moet zo diep zitten, dat ‘het nu’ het

allerbelangrijkste is wat je bezighoudt. Als er geen noodzaak is de pijn van het negeren’ te onderzoeken,

dan is de interesse op rationeel niveau afgestemd en niet op de diepte van je bestaan. 

 

De directe ontknoping naar de waarheid van ons wezen is ‘het licht van zuiver Weten.’                         

Het is dus een kwestie van steeds weer je aandacht brengen naar de ‘wetende getuige’, naar de wortel

van iedere mogelijke ervaring. 

 

Lees de zinnen hieronder eens heel langzaam hardop met een ontspannen

focus. Merk dan het diepgaande gevoel op. Het gaat hier niet om de woorden wel of niet te geloven, maar

het toestaan van je directe ervaring. 

 

Open je geest en je hart voor de mogelijkheid waar de woorden naar

verwijzen. De woorden zijn een gids naar waarheid. Dus blijf niet in de woorden steken, maar val dieper in je wezen. Laat ze bij je inwerken en neem het in je op. 

 

Ik ben de wetende getuige van gedachtes, dus ik kan de gedachtes niet zijn. 

Ik ben de wetende getuige van emoties, dus ik kan de emoties niet zijn. 

Ik ben de wetende getuige van het lichaam, dus ik kan het lichaam niet zijn.

Ik ben de wetende getuige van waarnemingen, dus ik kan de waarneming niet zijn.

Ik ben de wetende getuige van zintuiglijke indrukken, dus ik kan de zintuiglijke indrukken niet zijn.

Ik ben de wetende getuige van situaties, dus ik kan de situatie niet zijn.

Ik ben de wetende getuige van objecten, dus ik kan de objecten niet zijn. 

Ik ben de wetende getuige van de wereld, dus ik kan de wereld niet zijn.

Ik ben de wetende getuige van ervaringen, dus ik kan de ervaringen niet zijn. 

 

Als ik de ‘wetende getuige’ ben, het wetende element van Bewustzijn, is dat dan iemand of niemand ? 

 

Heeft de ‘wetende getuige’ dan controle of geen controle ? 

Of geen van beide ?’ 

 

Heeft de ‘wetende getuige’ een locatie of geen locatie ? 

Of geen van beide ? 

 

Als alle verbeeldingen een droom van de geest zijn, is de ultieme waarheid dan ook een droom?  

 

Je wordt wakker uit de droom en herinnert je vooral dat het een droom is. 

Je ‘weet’ dat de droom gemaakt is van Bewustzijn. En dat je het onveranderbare Bewustzijn bent.

Je raakt niet meer opgeslokt door de droom, waardoor je geleidelijk loskomt van moeten, dwang,

tijd, controle, uitkomst en emotioneel ongemak. 

 

Je bent de ´Bewuste Aanwezigheid´dat het lichaam & geest gebruikt.

 

In je diepste wezen merk je op dat ‘diegene’ die bewust is van deze tekst en bewust is van deze oneindige 

leegte, gemaakt is van één en dezelfde substantie. Je wordt je een volledige kalmte en vrede gewaar. 

 

Een Zelfonderzoeker zoekt de ultieme waarheid. Dit is zijn hoogste doel. Onderzoeken  met een volledige

interesse. Zoek je in termen als: het gaat dan wel gebeuren of ik ga het daar wel vinden, dan ben je

gevangen in ‘de tijd’ - in de toekomst en verwikkeld in het denken.

 

Zelfonderzoek brengt je dieper in de kern van de realiteit.

Je landt in het heden, waar het ‘zich’ zal openbaren.