Als klein kind had Marco van Delft, bekend als Milo, een schuchtere houding. Hij groeide op in een gezin met een traditioneel denkpatroon. Van de buitenkant een lief verlegen jongetje, maar vanbinnen voelde hij zich steeds meer opgesloten, gevangen, onbegrepen en eenzaam. Had altijd het gevoel dat er iets niet klopte, voelde een onnatuurlijkheid van de denkwereld waar hij voor weg wilde duiken. Zijn intuïtieve gevoel zei hem iets, maar dat botste met de buitenwereld, waardoor hij overspoelt werd door hooggevoelige prikkels. Er ontstond een oerangst, voelde zich bedreigd door het prestatiegerichte klimaat en kroop daarmee in een cocon, waarbinnen hij zich tegen de geconditioneerde fysieke realiteit wilde beschermen. Bouwde een muur rondom zijn hart, waardoor de begrenzing van het lichaam een innerlijk gevecht werd. De bloem van het hart ging dicht en er kwam een verharde schil omheen.

      

         'Ik raakte steeds meer verwijderd van het intuïtieve gevoel, waarbij ik overgeleverd was aan de                                   zintuiglijke indrukken van mijn omgevingswereld en de opgelegde informatie.'

 

 

Door de gebruikelijke geankerde identificatie met het brein ervaarde ik een wervelwind van intense ervaringen, die voor een diep lijden zorgde. Juist het lijden heeft er in mijn beleving op een zeker moment voor gezorgd dat de kern van bewustzijn in het hart openbrak en volledig tot zijn bloei kwam. Er ontstond een diepgaand begrip en diepe dankbaarheid, over hoe het systeem van body & mind werkt en communiceert met het gehele leven. Op natuurlijke wijze groeide er een overstijgende zienswijze, een benadering vanuit het hart en een volledige bereidheid om een ieder te dienen naar een vrij onafhankelijk liefdevol nieuw bewustzijn.

 

 

 

                                                            'Nu in liefdevolle service vanuit het hart, wordt je uitgenodigd om

                                            samen te ontwaken en het nieuwe frisse bewustzijn te verspreiden in de wereld.' 

                                                                                                                     ~Milo